Değerlerimiz

GLOBETS, aşağıdaki değerlere odaklı bir şirkettir:
1. İnsana ve emeğe saygı
2. Takım Bütünlüğü
3. Mükemmeliyetçilik ve Bağlılık
4. Müşteri Memnuniyeti ve Mutluluğu
5. Atılganlık ve Yenilikçilik
6. TŞeffaflık ve Güvenilirlik
7. En uygun fiyatlı ürün ve hizmetleri sunma